RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘XXII. Kodeks etyczny ACM’

Przestrzeganie Kodeksu

31 sty

1. Przestrzeganie zasad tego Kodeksu i je popularyzowanie.
2. Traktowanie naruszenia zasad Kodeksu jako sprzeczne z członkostwem ACM.

 
 

Imperatywy wynikające z bycia liderem

30 sty

1. Dobitne artykułowanie społecznej odpowiedzialności członków jednostki organizacyjnej i zachęcanie do pełnego przyjęcia na siebie tej odpowiedzialności.
2. Zarządzanie kadrami i zasobami tak, aby projektować i tworzyć systemy informatyczne poprawiające jakość środowiska pracy.
3. Wspieranie prawidłowego i dozwolonego wykorzystania zasobów komputerowych oraz komunikacyjnych organizacji.
4. Pilnowanie, aby na etapie projektowania i oceny wymagań wobec systemu jego użytkownicy i inne osoby poddane jego oddziaływaniu mogły wyrazić oczekiwania, a następnie, aby system został oceniony pod kątem spełnienia tych oczekiwań.
5. Dobitne artykułowanie polityki wsparcia chroniącej godność użytkowników oraz innych osób, na które oddziałuje system informatyczny.
6. Stworzenie członkom organizacji okazji do poznania zasad i ograniczeń systemów informatycznych.

 
 

Szczegółowy zakres odpowiedzialności zawodowej

29 sty

1. Osiąganie jak najwyższej jakości, wydajności i godności zarówno w procesach, jak i produktach działalności zawodowej.
2. Osiąganie i utrzymanie kompetencji zawodowej.
3. Zapoznanie się z istniejącymi prawami dotyczącymi działalności zawodowej i przestrzeganie ich.
4. Poddanie się krytycznej ocenie i dokonanie oceny innych.
5. Dokonanie kompleksowej i dogłębnej oceny systemów komputerowych i ich wpływu na otoczenie, łącznie z analizą potencjalnego ryzyka.
6. Respektowanie kontraktów, umów oraz wyznaczonych obowiązków.
7. Działanie na rzecz lepszego zrozumienia przez społeczeństwo komputeryzacji i jej skutków.
8. Korzystanie z zasobów komputerowych oraz komunikacyjnych, wyłącznie z upoważnieniem do skorzystania z nich.

 
 

Ogólne zasady etyczne

28 sty

1. Przyczynianie się do tworzenia dobrobytu społeczeństwa i jednostki.
2. Unikanie szkodzenia innym.
3. Uczciwość i godny zaufania.
4. Uczciwość i brak działań dyskryminacyjnych.
5. Szanowanie prawa własności, łącznie z prawami własności intelektualnej oraz patentami.
6. Rzetelnie podawanie źródła własności intelektualnej.
7. Szanowanie prywatności innych.
8. Szanowanie poufności.