RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘1. Geneza systemów ERP’

Modele zintegrowanych systemów informatycznych

04 gru

Integracja to połączenie elementów systemu informatycznego za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Integracja wewnętrzna dotyczy systemów stosowanych w ramach organizacji gospodarczej, które wcześniej funkcjonowały jako systemy niezależne. Odnosi się do integracji procesów biznesowych w obrębie przedsiębiorstwa. Obejmuje integrację przepływu materiałów, informacji i sterowania w przedsiębiorstwie. Integracja wewnętrzna jest realizowana za pomocą technologii przechowywania danych.

Integracja zewnętrzna umożliwia połączenie systemów wewnętrznych organizacji z systemami współpracującymi z otoczeniem. Oznacza integrację procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa z procesami biznesowymi innych przedsiębiorstw, a nawet współdzielenie procesów przez współpracujące przedsiębiorstwa. Integracja zewnętrzna jest realizowana z użyciem technologii sieci komputerowych i technologii wymiany danych.

W celu określenia zakresu funkcjonalnego zintegrowanych systemów informatycznych stosuje się różne modele, które ukazują etapy w ich rozwoju.

PORÓWNANIE MODELI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
Porównanie modeli zintegrowanych systemów informatycznych

Zanim powstały systemy zintegrowane, stosowano metody statystycznego sterowania zapasami SIC, oparte na danych historycznych i średnim czasie realizacji zlecenia. Za pomocą prognozowania ustalają one przewidywane potrzeby w sferze produkcji. Obecnie systemy sterowania zapasami stanowią jeden z modułów zintegrowanych systemów informatycznych i umożliwiają generowanie zleceń magazynowych, związanych z uzupełnieniem stanów zapasów zgodnie z metodą punktu ich odnawiania.

 
 

Systemy ERP na tle ewolucji systemów wspomagających zarządzanie

03 gru

System wspomagający zarządzanie to system informatyczny, który dokonuje wyboru, udostępniania i integracji danych z różnych źródeł w celu dostarczenia informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.

Różnorodność potrzeb informacyjnych na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz rozwój metod zarządzania i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) doprowadziły do powstania kilku generacji systemów wspomagających zarządzanie.

Z punktu widzenia efektów zastosowania informatyki w zarządzaniu można wyróżnić trzy etapy w ewolucji systemów wspomagających zarządzanie:
- usprawnienie procesów ewidencji operacji gospodarczych w organizacji gospodarczej,
- optymalizacja zasobów i procesów w organizacji gospodarczej,
- optymalizacja relacji organizacji gospodarczej z otoczeniem.

W pierwszym etapie stosuje się technologie sekwencyjnego przetwarzania danych w ramach dziedzinowych systemów transakcyjnych TPS, które wspomagają poszczególne obszary zarządzania.

Z drugim etapem związane jest zastosowanie technologii baz danych, sieci komputerowej oraz rozproszonego przetwarzania danych w ramach różnych klas systemów informatycznych, które umożliwiają: zarządzanie dokumentami DMS, planowanie i monitorowanie obszarów zarządzania MIS, wspomaganie decyzji DSS i ES, analizowanie i prezentowanie informacji EIS, planowanie zasobów i sterowanie procesami biznesowymi ERP oraz komputerowo zintegrowane wytwarzanie CIM.

Trzeci etap dotyczy wykorzystania globalnej sieci komputerowej, technologii hurtowni danych, wyszukiwania informacji i wymiany danych oraz narzędzi analitycznych w ramach różnych klas systemów e-biznesowych.

Zintegrowany system informatyczny to system wspomagający zarządzanie, który jest zorganizowany modułowo lub komputerowo i obsługuje wszystkie obszary zarządzania.

Zintegrowany system informatyczny składa się z wielu współpracujących ze sobą modułów lub komponentów. Moduły to zestawy narzędzi o różnym stopniu złożoności i określonym w nazwie przeznaczeniu. Komponent to obiekt, który oferuje określoną funkcjonalność.

Cechą systemów zintegrowanych jest orientacja na procesy logistyczne i finansowe. Logistyka stanowi podstawę wspomagania bieżących decyzji operacyjnych i jednocześnie zasila informacyjne finanse. Zintegrowane systemy informatyczne zapewniają funkcjonowanie sprzężeń zwrotnych między informacjami planistycznymi i rozliczeniowymi.