RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘4. Metody i techniki tworzenia systemów informatycznych’

Diagramy przypadków użycia

26 paź

Diagramy przypadków użycia (DPU) wyznaczają podstawową perspektywę pozostałym diagramom języka UML. DPU zawierają następujące główne kategorie pojęciowe:
- przypadek użycia to specyfikacja ciągu akcji i ich wariantów, które system może wykonać poprzez interakcje z aktorami tego systemu,
- aktor to spójny zbiór ról odgrywanych przez użytkowników przypadku użycia w czasie interakcji z tym przypadkiem użycia, najczęściej przybiera on postać asocjacji,
- asocjacja to semantyczne powiązanie pomiędzy elementami modelu.

Kategorie te w każdym diagramie są ze sobą ściśle powiązane.

 

Diagramy przepływu danych

25 paź

Diagramy przepływu danych (DPD) zawierają cztery kategorie pojęciowe. Istnieje kilka konwencji graficznych, z których najczęściej użytkowane są dwie: Yourdona-DeMarco i Gane’a-Sarsona.

Podstawowe kategorie pojęciowe i odpowiadające im symbole graficzne to:
- proces (funkcja),
- przepływ danych,
- składnica (zbiór, magazyn),
- terminator (obiekt zewnętrzny).

ZNACZENIA POJĘCIOWE W DIAGRAMACH PRZEPŁYWU DANYCH
Znaczenia pojęciowe w diagramach przepływów danych

 

Rodzaje metod i technik TSI

24 paź

Spośród najbardziej popularnych metod warto wymienić w przypadku metodyk:
- strukturalnych – diagramy związków encji i diagramy przepływów danych, ocenia się, że istnieje ok. 100 diagramów strukturalnych metod i technik,
- obiektowych – 13 rodzajów diagramów UML, wśród których najważniejszą rolę odgrywają diagramy przypadków użycia,
- społecznych – tu wyróżnia się przede wszystkim tzw. wzbogacone wizerunki, definicje podstawowe i modele konceptualne.

Podejście adaptacyjne akcentuje przewagę efektywnie użytkowanego oprogramowania nad obszerną dokumentacją. Mniejszą rolę odgrywają w tym przypadku diagramy, a większą – narzędzia oprogramowania.