RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘6. Protokół TCP/IP’

Adresowanie IPv4 i IPv6

26 wrz

Obecnie w sieci Internet głównie wykorzystywane jest adresowanie IP w wersji czwartej, czyli IPv4. Adres IPv4 ma długość 32 bitów, składa się z czterech części (oktetów) oddzielonych kropką i zapisywanych w notacji liczb dziesiętnych. Urządzenia sieciowe operują adresami IP w zapisie binarnym, gdyż notacja ta pozwala na przeliczenia, które są niezbędne do komunikacji między odległymi sieciami.

KLASY ADRESÓW IPv4
Klasy adresów IPv4

Maska sieci wskazuje, która część adresu odpowiada za numer sieci, a która za numer hosta. W części sieci każdy bit ma wartość 1, natomiast w części hosta każdy bit ma wartość 0.

PODZIAŁ ADRESU ZE WZGLĘDU NA CZĘŚĆ SIECI I CZĘŚĆ HOSTA
Podział adresu ze względu na część sieci i część hosta

Numeracja z klas A, B i C jest wykorzystywana w sieciach komputerowych do nadawania adresów poszczególnym hostom i urządzeniom sieciowym. Klasa D jest zarezerwowana na transmisję typu multicast, zaś klasa E jest przeznaczona na badania i testy.

Adresy rozpoczynające się w pierwszym oktecie od wartości 127 to adresy pętli zwrotnej. Jest to adres, który umożliwia odwoływanie się danej stacji roboczej do samej siebie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ADRESÓW IPv4
Szczegółowe informacje dotyczące adresów IPv4

Protokół IPv6 jest całkowicie wolny od ograniczeń poprzednika, szczególnie jeśli chodzi o wyczerpanie się puli adresów IPv4, zwiększenie bezpieczeństwa, łatwość konfiguracji.

IPv6 nie jest prostym rozszerzeniem kompatybilnym z IPv4. Host bądź ruter muszą obsługiwać zarówno IPv4, jak i IPv6.

Długość adresu IPv6 wynosi 128 bitów. Liczba adresów, jakie można stworzyć za pomocą tego protokołu jest niewyobrażalnie wielka. Wynosi ona 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456. Obecnie zbiór adresów możliwych do użycia w węzłach IPv6 stanowi zaledwie 15% całej puli adresowanej IPv6.

Adres IPv6 dzieli się na 16-bitowe fragmenty oddzielone dwukropkami. Każdy 16-bitowy blok konwertowany jest do 4-cyfrowego numeru notacji liczby szesnastkowych. Przykładem adresu IPv6 jest:
21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii 6. Protokół TCP/IP

 

Podstawowe zasady działania protokołu TCP/IP

25 wrz

Określenie TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) oznacza stos najczęściej wykorzystywanych protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych. Mają one następujące cechy charakterystyczne:
- dobrą odtwarzalność po awarii – automatyczne retransmisje danych,
- możliwość dodawania nowych sieci bez przerywania pracy istniejących – rozbudowa sieci,
- wysoki współczynnik korekcji wykrywanych błędów,
- niezależność od platformy – urządzeń,
- mały stopień obciążenia danych własnymi strukturami,
- duża wydajność.

Protokół IP odpowiada za przesyłanie danych z miejsca źródłowego do docelowego, przy wykorzystaniu równocześnie jako protokołu komunikacyjnego TCP lub rzadziej UDP (User Datagram Protocol).

TCP to protokół zorientowany połączeniowo, co oznacza, że każda partia danych po dotarciu do celu musi zostać potwierdzona przez host docelowy, co gwarantuje dostarczenie danych.

Podstawowe zadania TCP to :
- uzgadnianie tożsamości – wymiana informacji między dwoma urządzeniami, która ma na celu ustalenie wspólnych parametrów transmisji danych,
- zarządzanie pakietami danych – mogą docierać do adresata w innej kolejności, niż te były wysłane,
- sterowanie przepływem danych,
- wykrywanie i obsługa błędów.

UDP to protokół bezpołączeniowy, który nie wymaga potwierdzenia odbioru. Paczka danych, zwana datagramem, po dotarciu do celu nie wyzwala wysyłania potwierdzenia, a nad dotarciem całości czuwają protokoły warstw modelu OSI wyższych niż transportowa.

Warstwowa budowa modelu TCP/IP
Model TCP/IP jest modelem czterowarstwowym, obejmującym następujące warstwy:
- aplikacji – zajmuje się reprezentacją danych dla użytkownika oraz kodowaniem i kontrolą dialogu,
- transportową – obejmuje protokoły UDP i TCP,
- Internetu – odpowiada za odnalezienie adresu docelowego w sieci,
- dostępu do sieci – kontroluje urządzenia fizyczne i media tworzące sieć.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii 6. Protokół TCP/IP