RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘5. Telepraca’

System informatyczny wspierający telepracę

09 wrz

System informatyczny zapewnia telepracownikom informacje o zadaniach do wykonania, umożliwia również przekazanie zakończonej pracy. Jeśli telepracownicy wspólnie pracują nad danym zadaniem, system zapewnia możliwość zdalnej współpracy.

Gdy telepracownik korzysta w swojej pracy z zasobów informacyjnych znajdujących się w firmowej sieci, konieczne jest ich zdalne udostępnienie. Jednocześnie wyznacza się pracownika/pracowników w firmie, którzy są odpowiedzialni za wsparcie techniczne telepracowników.

Niekiedy, zwłaszcza gdy w organizacji jest wielu telepracowników, ustala się formalne reguły komunikowania. Więzi interpersonalne oraz komunikacja niewerbalna w niektórych sytuacjach odgrywają bardzo istotną rolę. Problem dotyczy zwłaszcza telepracowników stałych, czyli wykonujących całą pracę poza siedzibą firmy. W takim przypadku zaleca się działania integrujące te osoby z pozostałymi pracownikami.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii 5. Telepraca

 

Zalety i wady telepracy

08 wrz

Zalety i wady telepracy

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii 5. Telepraca

 

Obszary zastosowania telepracy

08 wrz

Zadanie realizowania w formule telepracy musi spełniać określone warunki:
- rodzaj wykonywanej pracy – czynności zawodowe mogą być wykonywane poza siedzibą firmy, można się z nich wywiązać bez znaczącego udziału pozostałych pracowników,
- styl kierowania – kierownicy są w stanie nadzorować pracę nie na podstawie bezpośredniej obserwacji poczynań pracowników, lecz wyników ich działań,
- wymierność – postępy w pracy mogą być łatwo i przejrzyście mierzone, istnieją ogólnie znane lub wcześniej ustalone standardy wyceny produktywności pracowników,
- wyposażenie – pracownicy dysponują odpowiednim sprzętem do wykonywania swojej pracy, zwłaszcza zgodnym z technologią wymiany informacji stosowaną wewnątrz organizacji, podczas przesyłania informacji drogą elektroniczną bezpieczeństwo danych jest zachowane,
= stanowisko pracy zdalnej – stanowisko pracy sprzyja wywiązaniu się z obowiązków zawodowych, wszystkie formalności finansowe i prawne zostały załatwione w sposób zadowalający.

Telepraca jest najpopularniejsza w branżach szybko wdrażających nowinki technologiczne, a zwłaszcza w branżach informatycznej, finansowej, medialnej, marketingowej.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii 5. Telepraca

 

Definicja i formy telepracy

07 wrz

Rozwojowi telepracy sprzyja postęp technologiczny w zakresie teleinformatyki oraz malejący koszt jej stosowania.

Telepraca to każdy rodzaj pracy umysłowej, wykonywanej przez co najmniej jeden dzień w tygodniu poza tradycyjnym miejscem pracy, siedzibą pracodawcy, o ile wyniki tej pracy są dostarczane pracodawcy przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznej.

Telepraca może przybierać jedną z czterech form:
- telepraca w domu – gdy pracownik wykonuje całą pracę w domu,
- telepraca mobilna (nomadyczna) – pracownik nie ma głównego miejsca pracy, a swoje zadania wykonuje w podróży lub u klientów,
- telepraca przemienna – gdy część pracy jest wykonywana w domu/w podróży/u klienta, a część w siedzibie firmy,
- telepraca realizowana w centrach telepracy – pracownicy wykonują pracę w ośrodkach wyposażonych w odpowiednie urządzenia.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA TELEPRACY
Przykłady zastosowania telepracy

Pojęcia telepracy i organizacji wirtualnej nie są tożsame, niekiedy mogą się nakładać, w innych sytuacjach są rozłączne.

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W TELEPRACY I FUNKCJONOWANIU ORGANIZACJI WIRTUALNEJ
Podobieństwa i różnice w telepracy i funkcjonowaniu organizacji wirtualnej

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii 5. Telepraca