RSS
 

Bibliografia

1. Lament Marzanna, Podstawy rachunkowości, problemy i zadania, Wyd. 1, Radom, Politechnika Radomska, 2008, ISBN 978 – 83 – 7351 – 244 – 3.
2. Micherda Bronisław, Podstawy rachunkowości, aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa, PWN, 2005, ISBN 83 – 01 – 14323 – 1.
3. www.infor.pl
4. Ustawa o rachunkowości.
5. Redakcja naukowa Wrycza Stanisław, Informatyka ekonomiczna, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., 2010, ISBN 978 – 83 – 208 – 1863 – 5.
6. Siuda Wojciech, Elementy prawa dla ekonomistów, Wyd. XXI, Poznań, Wydawnictwo CONTACT, 2009, ISBN 978 – 83 – 60251 – 21 – 8.
7. Księżyk Marianna, Podstawowe zagadnienia ekonomii. Podręcznik, Kraków, Wydawnictwo Zamykacze, 2000, ISBN 978 – 83 – 88551 – 09 – 4.

Dodaj komentarz