RSS
 

Krzywa krótkookresowej podaży przedsiębiorstwa prywatnego działającego w warunkach konkurencji doskonałej

30 lip

Krzywa ilustrująca wielkość produkcji, którą przedsiębiorstwo chce wytwarzać po danych cenach rynkowych, jest krzywą podaży przedsiębiorstwa. Tą krzywą krótkookresowej podaży jest krzywa krótkookresowych kosztów marginalnych (SMC), powyżej punktu, w którym krzywa SMC przechodzi przez najniższy punkt krzywej krótkookresowych przeciętnych kosztów zmiennych (SAVC).

Koszty stanowiące podstawę decyzji producenta dóbr są kosztami ekonomicznymi, czyli koszty SATC są to krótkookresowe koszty ekonomiczne przypadające na jednostkę wytworzonego i sprzedawanego przez producenta wyrobu.

Punkt przecięcia krzywej krótkookresowych kosztów marginalnych (SMC) z krzywą krótkookresowych przeciętnych kosztów zmiennych (SAVC) nazywany jest punktem likwidacji przedsiębiorstwa, a cena sprzedaży wyrobów równa kosztom SAVC jest nazywana ceną zamknięcia.

Cena wyższa od krótkookresowych przeciętnych kosztów ekonomicznych, zapewnia przedsiębiorstwu w krótkim okresie zysk ekonomiczny. Natomiast przy cenie równej kosztom SATC, przedsiębiorstwo pokryje koszty księgowe wytworzenia wyrobów i osiągnie zysk normalny.

Te same ogólne zasady podejmowania decyzji przez producenta dóbr obowiązują przy wyborze krzywej długookresowej podaży przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej.

 

Tags: , ,

Dodaj komentarz