RSS
 

Cechy charakterystyczne modelu konkurencji doskonałej

29 lip

Liczba sprzedawców i nabywców zawierających między sobą transakcje jest tak duża a siła ekonomiczna każdego z nich, w porównaniu z rozmiarami danego rynku, jest tak znikoma, że żaden z nich nie ma wpływu na cenę.

Każdy producent funkcjonujący w tej samej gałęzi wytwarza i dostarcza na rynek identycznych wyrobów.

Istnieje swoboda wejścia i wyjścia z rynku, co oznacza, że:
- nie ma żadnych ograniczeń, aby produkcję danego towaru podejmowani dowolni przedsiębiorcy i sprzedawali go na danym rynku,
- istniejące przedsiębiorstwa nie ulegają pokusie zmowy.

Rola rządu jest bierna.

Istnieje doskonała podzielność produktu, który może być dostarczany na rynek i kupowany w dowolnie małych ilościach.

Doskonała podzielność i doskonałą mobilność czynników produkcji.

Rynek jest doskonale przejrzysty.

Ponieważ każdy producent dąży do maksymalizacji zysku i jest cenobiorcą, w warunkach konkurencji doskonałej, ceteris paribus, producentowi pozostaje wybór ilości wytwarzanego produktu oraz wytworzenie go po możliwie najniższym koszcie.

Taki model rynku w rzeczywistości gospodarczej nie występuje i wobec tego uznaje się go za model teoretyczny.

 

Tags: , , ,

Dodaj komentarz

 

 
  1. ~Jarek

    12 października 2017 o 00:07

    To nie tylko teoria. Gram w dwie gry ekonomiczne online, w których zachodzi idealny model konkurencji doskonałej. Zieloneimperium.pl i Wolnifarmerzy.pl to dość stare gry, gdzie możemy hodować rośliny i prowadzić produkcję produktów zwierzęcych, by sprzedawać je na targu. Na każdym serwerze gry jest od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy graczy. Naprawdę polecam się im przyjrzeć w kontekście konkurencji doskonałej, ale nie tylko.