RSS
 

Ogólne zasady podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwo prywatne w krótkim okresie

26 lip

Krótki okres to taki, w którym przedsiębiorstwo nie zmienia potencjału produkcyjnego, techniki i technologii wytwarzania wyrobów.

Podejmowanie decyzji w krótkim okresie czasu:
Etap I. Przedsiębiorstwo ustala optymalną wielkość produkcji. Wyznacza ją punkt zrównania krótkookresowych kosztów krańcowych (SMC) z utargiem krańcowym (SMR). Jest to tzw. punkt Cournota. Przy tej wielkości przedsiębiorstwo osiąga maksymalny zysk lub minimalną stratę.

Etap II. Przedsiębiorstwo musi podjąć decyzję, czy w krótkim okresie opłaca się mu w ogóle prowadzić działalność produkcyjną, czy też nie? Porównanie ceny sprzedaży wytworzonych wyrobów z przeciętnymi kosztami ekonomicznymi.
- jeżeli cena (P) jest większa od krótkookresowych przeciętnych całkowitych kosztów ekonomicznych (SATC) to przedsiębiorstwo osiąga w krótkim okresie zysk ekonomiczny,
- jeżeli cena (P) jest równa krótkookresowym przeciętnym całkowitym kosztom ekonomicznym (SATC) to przedsiębiorstwo może funkcjonować, gdyż ta cena pozwala mu pokryć koszty księgowe wytworzenia wyrobów i zapewnia mu zysk normalny,
- jeżeli cena (P) pokrywa tylko przeciętne koszty zmienne (SAVC) to przedsiębiorstwo nie musi podejmować od razu decyzji o likwidacji, lecz program naprawczy, gdyż koszty stałe ponosi niezależnie od wielkości produkcji.

Czynniki zewnętrzne mające wpływ na poziom kosztów całkowitych przedsiębiorstwa wytwarzającego produkty rynkowe:
- ceny czynników produkcji,
- rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem państwa,
- działalność innych podmiotów gospodarczych,
- sytuacje na rynkach kapitałowych.

 

Tags: ,

Dodaj komentarz