RSS
 

Teoria wyboru producenta. Założenia ogólne analizy

23 lip

Zakres teorii funkcjonowania przedsiębiorstwa:
- analiza czynników i kosztów produkcji w krótkim i długim okresie,
- analiza kryteriów maksymalizacji zysków w warunkach konkurencji doskonałej, niedoskonałej i monopolistycznej.

Maksymalizację zysków osiąga się, stosując najtrafniejszą kombinację czynników wytwórczych oraz w pełni dostosowując podaż do efektywnego popytu rynkowego.

Przedsiębiorstwo prywatne możne działać w różnych formach własności, czyli jako:
- przedsiębiorstwo o własności jednoosobowej, na ogół małe, którego właścicielem jest jedna osoba,
- spółka cywilna, będąca własnością kilku osób,
- spółka kapitałowa, występująca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w formie spółki akcyjnej, działającej również według zasady ograniczonej odpowiedzialności, co oznacza ograniczenie odpowiedzialności właścicieli za zobowiązania firmy do wysokości zainwestowanych środków.

W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, decyzje dotyczące zachowań na rynku mogą być jednoosobowe lub kolegialne.

W neoklasycznej analizie zachowań przedsiębiorstw na rynku przyjmuje się, że decyzje podejmowane są jednoosobowo. Używa się też określenia producent, mając na myśli nie pracowników wytwarzających dane dobra, lecz właściciela-przedsiębiorcę.

Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy jest zapewnieni firmie możliwości trwania i rozwoju w sytuacji trwałego zagrożenia przez konkurentów.

 

Tags: , ,

Dodaj komentarz