RSS
 

Alternatywne koncepcje wyborów konsumenta

22 lip

Najczęściej są wykorzystywane dwie następujące alternatywne koncepcje wyborów konsumenta:
- koncepcja ujawniania preferencji P. Samuelsona,
- koncepcja wyborów satysfakcjonujących H. Simona.

P. Samuelson - konsument robiąc zakupy nie jest świadomy swoich preferencji, a ujawnia je wtedy, gdy bierze pod uwagę swoje ograniczenie budżetowe. Są to tzw. preferencje ujawnione. Obserwując wybory konsumentów można ustalić dwa pola: pole gorszych koszyków (których konsument nie wybierze przy swoim ograniczeniu budżetowym) i pole lepszych koszyków (nieosiągalnych dla konsumenta). Granicą między tymi polami jest krzywa obojętności.

H. Simon – koncepcja homo satisfaciendus, człowiek postępuje według zasady zadowalającego minimum. Decyzje konsumenta nie są jednorazowym aktem, lecz procesem kolejnych faz, w trakcie których ustala się cel możliwy do osiągnięcia i zadowalający zarazem. Do ostatecznego wybory dochodzi po uwzględnieniu możliwości i aspiracji. Stan równowagi zostaje osiągnięty wówczas, gdy wszystkie zamierzenia i przewidywania podmiotów gospodarczych są spełnione w ten sposób, że żaden z nich nie ma skłonności do zrewidowania ich.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii VI. Teoria wyboru konsumenta

 

Tags:

Dodaj komentarz