RSS
 

Efekt substytucyjny i efekt dochodowy zmian cen

21 lip

Efekt dochodowy jest to zmiana nabywanej ilości dobra X w wyniku zmiany dochodu realnego. Natomiast zmiana nabywanej ilości dobra X w wyniku substytucji dobrem Y nosi nazwę efektu substytucyjnego. Do analizy tych efektów stosuje się krzywe obojętności i linie budżetowe.

Ilustracją efektu substytucyjnego jest przesunięcie punktu równowagi konsumenta wzdłuż tej samej krzywej obojętności.
Charakter substytucji ma wpływ na elastyczność cenową popytu.

W odniesieniu do dóbr Giffena krzywa popytu jest rosnąca, co można uzasadnić odmiennym wpływem efektu dochodowego i substytucyjnego. Paradoks Giffena dotyczy więc dóbr absolutnie podrzędnych, których nabycie rośnie w miarę wzrostu dochodu tak silnie, że dodatni efekt dochodowy przewyższa ujemny efekt substytucyjny.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii VI. Teoria wyboru konsumenta

 

Tags:

Dodaj komentarz