RSS
 

Bariery wdrażania organizacji uczących się

05 wrz

Czapla i Malarski wymieniają cztery grupy barier:
- psychospołeczne – niski poziom umiejętności interpersonalnych, brak zaufania w relacjach wewnętrznych, niechęć do komunikacji, współpracy, opór przed ciągłymi zmianami,
- kulturowe – istniejąca kultura organizacji nie wspiera zaangażowania pracowników w kreowaniu firmy, nie zachęca do pozyskiwania i dzielenia się wiedzą oraz nie skłania do kwestionowania istniejącego statusu quo, lecz promuje działania zachowawcze,
- techniczne – brak narzędzi do komunikacji i zarządzania wiedzą,
- organizacyjne – nieelastyczna, zhierarchizowana struktura organizacyjna, brak procedur i praktyk zarządzania wiedzą.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii 4. Organizacje uczące się

 

Tags: , ,

Dodaj komentarz