RSS
 

Cechy organizacji uczącej się

04 wrz

Istnieje pięć czynników, które tworzą przewagę organizacji opartej na wiedzy:
- umiejętność krytycznego i niekonwencjonalnego postrzegania procesów realizowanych przez organizację,
- eksperymentowanie z nowymi pomysłami,
- uczenie się na podstawie własnych doświadczeń,
- uczenie się od innych,
- popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy w całej organizacji.

Skala wykorzystania poszczególnych sposobów uczenia się jest uzależniona od strategii zarządzania wiedzą stosowaną przez organizację. Podmioty skupione na strategii kodyfikacji koncentrują się na formalizowaniu posiadanej i pozyskiwanej wiedzy jawnej. Z kolei organizacje stosujące strategię personalizacji skłaniają się ku pozyskiwaniu i rozwijaniu wiedzy cichej w drodze kontaktów bezpośrednich między pracownikami oraz z podmiotami zewnętrznymi.

Amerykański naukowiec, Senge proponuje stosowanie zestawu praktyk, który nazywa pięcioma dyscyplinami:
- mistrzostwo osobiste,
- modele myślowe,
- wspólna wizja przyszłości,
- zespołowe uczenie się,
- myślenie systemowe.

Mistrzostwo osobiste polega na tym, że każdy pracownik dąży do tego, aby być mistrzem w zakresie swoich działań. Wykorzystanie modeli myślowych opiera się na analizie i zmianie sposobu postrzegania świata, prowadzących do budowania nowych modeli, które wyjaśniają, w jaki sposób zachodzą dane zjawiska. Wspólna wizja przyszłości to zaangażowanie pracowników w tworzeniu obrazu przyszłej firmy, umożliwienie im wywierania wpływu na losy organizacji. Zespołowe uczenie się umożliwia, dzięki wykorzystaniu synergii zespołów ludzkich, osiągnięcie wyższej skuteczności uczenia się w porównaniu do indywidualnego uczenia. Myślenie systemowe to sposób myślenia pracowników, który uwzględnia całość problemu: główne elementy i powiązania pomiędzy nimi. Myślenie systemowe umożliwia identyfikowanie przyczyn problemów organizacji oraz projektowanie rozwiązań.

SPOSOBY I NARZĘDZIA ORGANIZACYJNEGO UCZENIA SIĘ NA RÓŻNYCH POZIOMACH ORGANIZACJI
Sposoby i narzędzia organizacyjnego uczenia się na różnych poziomach organizacji

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii 4. Organizacje uczące się

 

Tags: , , , ,

Dodaj komentarz