RSS
 

Istota organizacyjnego uczenia się

03 wrz

Istnieją dwa sposoby uczenia się – na zasadzie pętli pojedynczej oraz pętli podwójnej. Osoba wykorzystująca pierwszą zasadę wykrywa błędy i dokonuje korekty, opierając się na obowiązującym w organizacji zestawie norm, procedur, wartość. Punktem odniesienia są zasady zarówno formalne, jak i niesformalizowane. Uczący się na zasadzie pętli podwójnej ma zdolność do krytycznego spojrzenia na obowiązujący w organizacji zestaw norm, procedur, wartości i ewentualne zakwestionowania ich.

Kwestionowaniu dotychczasowych norm i zasad oraz wprowadzaniu nowych musi towarzyszyć proces oduczania się, czyli organizacyjnego zapomnienia starej, nieaktualnej wiedzy.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii 4. Organizacje uczące się

 

Tags: , , ,

Dodaj komentarz